Keys of mind

 
 
 
Terapia, kurssit, luennot
 
ja muut hyvinvoinnin 
 
asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänmuutosten, siirtymävaiheiden ja tienhaarojen tuomat haasteet

 

Stressi, uupumus, kuormittavat elämänvaiheet, syvällisen palautumisen tarve

Masennus, ahdistuneisuus, merkityksettömyyden kokemukset

Itsetuntemus, henkilökohtainen kasvu ja omannäköisen elämän rakentaminen

 

Keys of Mind on hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat yksilö- ja pariterapia, kurssit sekä yrityksille ja koulutustarkoituksiin suunnatut luennot ja työpajat. 

 

Palvelut perustuvat sekä mielen hyvinvoinnin monitieteiseen tutkimukseen että laajaan terapia-alan kokemukseen. Toimin Väestöliiton terapeuttina ja tutkin mielenterveyttä tohtoriohjelmassa lääketieteellisen ja psykologisen antropologian sekä psykologian aloilla. Logoterapeutin täydennyskoulutuksen (LTI®, 4,5 vuotta) sekä ammatillisen pätevyyden takaavan LIF -lisenssin (Logotherapeut FLP-Europa®, 200h lisäkoulutusta/vuosi) kautta olen suuntautunut voimavara- ja tarkoituskeskeiseen työskentelyyn. Logoterapia on kansainvälisesti tunnettu psykoterapian suuntaus, joka on tieteellisesti tutkittu ja todettu vaikuttavaksi hyvin erilaisissa elämän solmukohdissa sekä henkilökohtaisen kasvun tavoitteissa (ks. alla). Hyödynnän myös hyväksymis- ja omistautumisterapian, tietoisen läsnäolon ja jungilaisen psykologian menetelmiä.

 

Lähestymistapani pohjana on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, jonka kautta ihminen tulee aidosti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Hyvinvointia vahvistetaan kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon yksilön ainutlaatuinen elämänhistoria, sisäinen maailma, arvot sekä häntä ympäröivät olosuhteet. Yhdessä rakennamme kestäviä askelia kohti hyvinvointia ja sisäisesti vapaata elämää, joka on linjassa autenttisen itsen kanssa. 

 

Vastaanotto sijaitsee helppojen kulkuyhteyksien varrella Helsingin ydinkeskustan tuntumassa Etu-Töölössä Mindfaculty Oy:n erittäin viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa. Ajanvaraukseen (myös etäterapia) tästä:

 

 

Lämpimästi tervetuloa - erikoistumisalaani kuuluvat:

 

 

 

Suru, luopuminen, menetykset, yksinäisyys ja muut henkiset kriisit

Parisuhteen, perhe-elämän ja vanhemmuuden kysymykset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot 

 

 

YKSILÖTERAPIA

 

Yksilöterapia sopii moniin elämäntilanteisiin, oli kyse erilaisten vaikeuksien kohtaamisesta, tavoitteesta syventää itsetuntemusta tai parantaa vuorovaikutusta ihmissuhteissa. Käytän integratiivista lähestymistapaa räätälöiden menetelmät aina kokonaistilanteen pohjalta. Logoterapian kautta voidaan mm. syventää tietoisuutta omista arvoista, vahvuuksista sekä vastuun ja vapauden alueista. Mindfulness -pohjaisten harjoitusten avulla lisätään psykologista joustavuutta, kykyä olla läsnä nykyhetkessä tietoisena siitä mitä mielessä ja kehossa tapahtuu. Kokonaisvaltaisesta näkökulmasta tutkitaan myös ympäröivän maailman arvojen ja odotusten rooleja suhteessa henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Työskentelyotteeni on ihmisyyttä arvostava, lämmin ja tilaa antava, mutta myös uusia, vaikeitakin, kysymyksiä avaava. Yhdessä kartoitamme tietä eteenpäin - vastaanotolle saapuminen on ensimmäinen rohkea askel löytöretkelle kohti oman näköistä elämää.

 

Terapiakäyntien määrä ja tiheys määrittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä tietoja kirjata rekisteriin. Käynti ei edellytä lääkärin lähetettä tai diagnoosia (ei Kela- korvausta).

PARITERAPIA

 

Logoterapeuttinen pari- ja perheterapiamalli on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä tarkoituskeskeinen menetelmä, joka soveltuu monenlaisten vuorovaikutusongelmien käsittelyyn. Onnistunutta pariterapiaa tukee  avoimuus, rehellisyys ja motivaatio kehittyä niin tunteiden ja ajatusten ilmaisussa kuin ymmärtämisessä.

 

Käytännössä työskentely alkaa osapuolten yksilötapaamisilla mahdollistaen sen, että molemmat tulevat kuulluiksi ja voivat rauhassa käydä läpi tilannettaan. Samalla voidaan arvioida osapuolten tarpeita, tavoitteita sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin vaikutusta parisuhteeseen. Yksilötapaamisten jälkeen kokoonnutaan yhdessä tarvittava määrä tapaamiskertoja. Usein jo muutamalla yhteistapaamisella on myönteinen vaikutus tilanteen selkiytymiseen.

KURSSIT

 

Aito hyvinvointi ja kestävät voimavarat

Sopii kaikille itsetuntemuksen syventämisestä kiinnostuneille. Tavoitteena on rakentaa ymmärrystä oman näköisen hyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä ja antaa konkreettisia työvälineitä arjessa jaksamiseen. Teemat: ihmiskäsitys, arvot, elämän solmukohdat, voimavaroja vahvistavat valinnat. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (4 x 2 h).

 

Minun polkuni 

Nuorille aikuisille (n. 18-30v) suunnattu kurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa tervettä minäkäsitystä, arjen voimavaroja ja kirkastaa näköaloja tulevaisuuteen. Teemat: identiteetti, hyvinvoinnin tekijät, tunteet ja tarpeet, sosiaaliset suhteet, tulevaisuus. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5 x 2 h).

 

Oma elämä -kurssi

Logoterapeuttisessa viitekehyksessä ohjatulla kurssilla tarkastellaan oman elämän kulkua menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa eheää elämänkaarta ja avata uusia näköaloja sen erilaisten kohtien tarkoituksellisuuteen. Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä kirjoittamisesta sekä ryhmäkokoontumisista  (7x 3h) kahden viikon välein.

LUENNOT JA KOULUTUKSET

 

Hyvinvoinnin monialaiseen asiantuntijuuteen ja tutkittuun tietoon (lääketieteellinen ja psykologinen antropologia, positiivinen ja jungilainen psykologia, filosofia, mindfulness, logoterapia, kulttuurintutkimus) pohjautuvat luennot avartavat näkökulmia, inspiroivat elävillä esimerkeillä ja osallistavat keskustelemaan.

 

  • Koulutustarkoituksiin hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Esimerkkiteemoja: Arvotyöskentelyn menetelmät, Surun kohtaaminen, Ihmiskäsityksen merkitys terapia/valmennustyössä, Mielenterveys ja kulttuuri, Resilienssi - mitä se on?

 

  • Yhteisöjen hyvinvoinnin vahvistamiseen (tyhy, tyky -päivät / muut ryhmät). Esimerkkiteemoja: Stressin merkitys ja säätely, Rakentava vuorovaikutus, Aito motivaatio ja kestävät voimavarat

 

  • Vapaa-ajan tilaisuuksiin Mielen avaimet - inspiraatioluentoja kaikille, joilla on kiinnostusta astua henkilökohtaisen kasvun polulle ja syventää näköaloja aitoon hyvinvointiin.

 

Kartoituskäynti 67€

 

Yksilöterapia (sarjakäynnit)

79€/45min

 

Yksilöterapia 102€/45min

 

Pariterapia 181€/90min

 

Yksilökäynnit pariterapian yhteydessä 67€/45min

 

 

Lisätietoa kurssien hinnoista ja alkamisajankohdista

 

Yksilövastaanotot kurssien yhteydessä 67€ / 45min

Palvelut

”Fully alive people get quite comfortable with others questioning their motives and choices.”

 

(Mike Foster)

"Terapia on tila vain sinua varten - se voi olla yksi arvokkaimmista lahjoista, joita voit itsellesi antaa"

Hyvinvoinnin tutkija

 

Olen psykologiaan erikoistunut antropologi, tutkija ja terapeutti - niin maailman kuin ihmismielen mahdollisuuksien ikuinen löytöretkeilijä. Jo yli 20 vuoden ajan minua on kiehtonut kysymys siitä mikä saa ihmiset selviytymään vaikeissa olosuhteissa, mitä henkinen hyvinvointi aidoimmillaan merkitsee ja kuinka sitä kohti pyritään suunnistamaan. Olen tutkinut parantumisen ja parantamisen ideologioita sekä käytäntöjä niin länsimaisten koulukuntien vertailun kautta kuin myös alkuperäisväestöjen parissa erityisesti Austronesian alueella.

 

Tutkiessani tohtoriohjelmassa mielenterveyshäiriöistä toipumisen polkuja, pyrin antropologina ymmärtämään hyvinvoinnin rakentumista ihmisten eletystä arjesta käsin ja näen kuinka henkinen uupumus syntyy usein luonnollisena reaktiona erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin. Tutkimustyön merkitys kiteytyykin itselleni siinä, että sen kautta saavutettua tietoa sovelletaan siellä missä sitä eniten tarvitaan.

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoterapeutti

 

Erikoistuin logoterapiaan, koska niin tutkimus kuin terapiatyö ovat osoittaneet sen vaikuttavuuden hyvinvointiin. Logoterapia on samanaikaisesti syvällistä ja konkreettista - se pureutuu kysymyksiin ihmisen sisimmäisistä arvoista ja motivaatioista, mutta tuo oivallukset osaksi arkea ratkaisukeskeisellä tavalla.

 

Logoterapian kehitti alunperin itävaltalainen psykiatri, neurologi ja filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) kolmantena wieniläisenä psykoterapian koulukuntana Freudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian jälkeen. Potilastyö ja kokemus keskitysleirien vankeudesta loi pohjan Franklin ajatukselle, että ihmisen henkistä hyvinvointia ylläpitävä voima on keskeisesti yhteydessä kokemukseen elämän tarkoituksellisuudesta (logos = tarkoitus). Selviytyjiä yhdisti se, että heillä oli jotakin mitä varten olla olemassa, oli kyse läheisistä, arjen tehtävistä tai tulevaisuuden visioista.

 

Logoterapian valossa ihmisessä on myös henkinen ulottuvuus, joten hän on aina enemmän kuin psykofyysisten tekijöiden summa - ei se mitä hänelle on tapahtunut vaan myös se keneksi hän päättää tulla. Siksi arvotyöskentely kuuluu keskeisesti logoterapian menetelmiin (joita Elisabeth Lukas kehitti yli 30v kliinisen psykologian alalla). Logoterapeutti auttaa ihmistä havaitsemaan mahdollisuuksia ja kannattelee toivoa silloin kun sitä on vaikea nähdä. Logoterapia ei syvenny menneisyyteen enempää kuin nykyhetken hyvinvoinnin kannalta on tarpeellista. Se pyrkii laajentamaan sitä mikä on tervettä, toimivaa ja ihmiselle tärkeää.  

 

Lisäksi

 

Sekä terapeuttina että tutkijana yhdistän eri tieteenalojen näkökulmia ymmärtääkseni hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden kokonaiskuvaa mahdollisimman syvällisesti. Uusien oivallusten syntyminen vaatii luovaa ajattelua, pitkäjänteistä työtä ja avarakatseisuutta. Terapeuttina laajennan jatkuvasti osaamistani perehtymällä erilaisiin menetelmiin (mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia, jungilainen psykologia, mindfulness, eläinavusteiset terapiat). Lisäksi olen kouluttautunut ympäristöpedagogiikan alalla ja työskennellyt paljon lasten- ja nuorten parissa erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä. 

 

Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa perheeni ja lasteni kanssa, luonnossa, liikkuen, musiikin parissa ja hevosten kanssa puuhaten. Oman intuition äärelle hiljentyminen ja sen rohkea seuraaminen on minulle tärkeää.

 

 

"Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being”

 

(Rumi)

 

- Juulia

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

VARAUSKALENTERIIN

 

Käyntisoite:
Apollonkatu 11 A

00100 Helsinki

(Ovisummeri: Mindfaculty Oy)
 

Puhelin:
+358 405269580

/Juulia Teperi


Sähköpostiosoite:
juulia@keysofmind.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not lost - you are here