Keys of Mind

 
 
 
Terapia, kurssit, luennot
 
ja muut hyvinvoinnin 
 
asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänmuutosten, siirtymävaiheiden ja tienhaarojen tuomat haasteet

 

Stressi, uupumus sekä muut kuormittavat tilanteet, syvällisen palautumisen tarve

Masennus, ahdistuneisuus, tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden kokemukset

Itsetuntemus, henkilökohtainen kasvu ja omannäköisen elämän rakentaminen

 

Keys of Mind tarjoaa 

Hyvinvoinnin asiantuntijapalveluita kuten yksilö- ja pariterapiaa, itsetuntemus- ja elämäntaitokursseja sekä luentoja ja työpajoja, jotka avaavat inspiroivia näkökulmia hyvinvoinnin ymmärtämiseen ja edistämiseen.

 

Vastaanottoni sijaitsee

Helppojen kulkuyhteyksien varrella Helsingin ydinkeskustan tuntumassa Etu-Töölössä viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa.

 

Myös etäterapiaa 

Tietoturvallisen alustan välityksellä.


Palvelut perustuvat

Yhdistelmään monitieteistä mielen hyvinvoinnin tutkimustyötä sekä terapia-alan kokemusta. 

Työskentelen Väestöliiton terapeuttina ja tutkin mielenterveyttä tohtoriohjelmassa lääketieteellisen ja psykologisen antropologian sekä psykologian alojen kohtaamispisteessä. Logoterapeutin (LTI®) 4,5 vuoden täydennyskoulutuksessa olen erikoistunut tarkoituskeskeiseen työskentelyyn, jonka kautta voidaan syventää itsetuntemusta ja vahvistaa voimavaroja elämän erilaisissa solmukohdissa sekä henkilökohtaisen kasvun tavoitteissa. Logoterapia on tieteellisesti tunnustettu kansainvälinen suuntaus, joka on todettu vaikuttavaksi menetelmäksi monissa tilanteissa (alla erikoistumisalani). Olen sitoutunut LIF -lisenssin (Logotherapeut FLP-Europa®) edellytyksiin ja sovellan työssäni myös tietoisen läsnäolon (Mindfulness based stress reduction, MBSR) ja hyväksymis- ja omistautumisterapian (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) menetelmiä.

 

Lähestymistapani pohjautuu

Aitoon kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen, jossa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Hyvinvointia tarkastellaan kokonaisvaltaisesti suhteessa yksilön ainutlaatuiseen historiaan, sisäiseen maailmaan sekä häntä ympäröiviin olosuhteisiin. Yhdessä rakennamme askelia kohti henkistä hyvinvointia ja sisäisesti vapaata elämää, joka on linjassa autenttisen itsen kanssa. 

 

Erikoistumisalaani kuuluvat:

Suru, luopuminen, menetykset, yksinäisyys ja muut henkiset kriisit

Parisuhteen, perhe-elämän ja vanhemmuuden kysymykset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot 

 

 

YKSILÖTERAPIA

 

Yksilöterapia sopii moniin elämäntilanteisiin, oli kyse erilaisten vaikeuksien kohtaamisesta, tavoitteesta syventää itsetuntemusta tai parantaa vuorovaikutusta ihmissuhteissa. Käytän integratiivista lähestymistapaa räätälöiden menetelmät aina kokonaistilanteen pohjalta. Logoterapian menetelmillä voidaan lisätä tietoisuutta omista arvoista, vahvuuksista sekä vastuun ja vapauden alueista kun taas mindfulness edistää psykologista joustavuutta, kykyä olla läsnä nykyhetkessä tietoisena siitä mitä mielessä ja kehossa tapahtuu. Psykologisen antropologian kautta tarkastellaan myös ympäröivän maailman arvojen, normien ja odotusten rooleja hyvinvoinnin rakentumisessa. Työskentelyotteeni on ihmisyyttä kunnioittava, lämmin ja kuunteleva, mutta myös uusia, vaikeitakin, kysymyksiä avaava. Yhdessä kartoitamme tietä eteenpäin - vastaanotolle saapuminen on ensimmäinen rohkea askel löytöretkelle kohti oman näköistä elämää.

 

Terapiakäyntien määrä ja tiheys määrittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä tietoja kirjata rekisteriin. Käynti ei edellytä lääkärin lähetettä tai diagnoosia (ei Kela- korvausta).

PARITERAPIA

 

Logoterapeuttinen pari- ja perheterapiamalli on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä tarkoituskeskeinen menetelmä, joka soveltuu monenlaisten vuorovaikutusongelmien käsittelyyn. Onnistunutta pariterapiaa tukee osallistujien avoimuus, rehellisyys ja halu kehittyä tunteiden ja ajatusten ilmaisussa sekä kuuntelemisessa.

 

Käytännössä työskentely alkaa osapuolten yksilötapaamisilla mahdollistaen sen, että molemmat tulevat kuulluiksi ja voivat rauhassa käydä läpi ajatuksiaan ja tunteitaan. Samalla voidaan arvioida osapuolten motivaatioita, tavoitteita sekä molempien henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilaa ja sen vaikutusta parisuhteeseen. Yksilötapaamisten jälkeen kokoonnutaan yhdessä tarvittava määrä tapaamiskertoja. Usein jo muutamalla yhteistapaamisella on myönteinen vaikutus kommunikaation selkiytymiseen.

KURSSIT

 

Elämäntaitokurssi

Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsetuntemuksen lisäämisestä ja voimavarojen vahvistamisesta. Tavoitteena on syventää ymmärrystä oman hyvinvoinnin kannalta keskeisistä tekijöistä sekä antaa konkreettisia eväitä näiden edistämiseen. Kurssin teemoja ovat: ihmiskäsitys, arvot, asenteet, elämän muutoskohdat sekä näistä selviytyminen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5x2h).

 

Minun polkuni -kurssi

Nuorille aikuisille (n. 18-30v) suunnattu kurssi, jonka tavoitteena on vahvistaa tervettä minäkäsitystä ja arjen voimavaroja sekä kirkastaa näköaloja tulevaisuuteen. Kurssin teemoja ovat identiteetti, hyvinvoinnin arvot ja tekijät, sosiaaliset suhteet ja tulevaisuus. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5x2h).

 

Oma elämä -kurssi

Oma-elämä kurssi sopii kaikille, joilla on kiinnostusta tarkastella oman elämän kulkua menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa eheää elämänkaarta sekä avata uusia näköaloja elämän tarkoituksellisuuteen. Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä kirjoittamisesta sekä ryhmäkokoontumisista  (7x 3h) kahden viikon välein.

LUENNOT JA TYÖPAJAt

 

Luennot ja työpajat yhdistävät laajaa asiantuntemusta eri aloilta (lääketieteellinen ja psykologinen antropologia, positiivinen psykologia, logoterapia, mindfulness ym.) ja soveltuvat erilaisiin tilaisuuksiin:

 

Koulutustarkoituksiin mielen hyvinvoinnin parissa työskenteleville. Aiheina erilaisten terapiakulttuurien ihmiskäsitykset, hyvinvoinnin arvot ja edistämisen mallit. 

 

Ryhmien hyvinvoinnin vahvistamiseen logoterapian viitekehyksessä: Stressin hallinta, vuorovaikutuksen edistäminen ja motivaation lisääminen arvotyöskentelyn kautta.

 

Mielen avaimet -inspiraatioluentoja kaikille, joilla on kiinnostusta avartaa näköaloja aitoon ja kestävään hyvinvointiin sekä ottaa uusia askelia henkilökohtaisen kasvun polulla.

 

Kartoituskäynti 67€

 

Yksilöterapia

102€/45min

 

Myös sarjakäynnit / alennusryhmät

 

Pariterapia 181€/90min

 

Yksilökäynnit pariterapian yhteydessä 67€/45min

 

 

Lisätietoa kurssien hinnoista ja alkamisajankohdista

 

Yksilövastaanotot kurssien yhteydessä -50%

Palvelut

”Fully alive people get quite comfortable with others questioning their motives and choices.”

 

(Mike Foster)

"Terapia on tila vain sinua varten - se voi olla yksi arvokkaimmista lahjoista, joita voit itsellesi antaa"

Hyvinvoinnin tutkija

 

Olen psykologiaan erikoistunut antropologi, tutkija ja terapeutti - niin maailman kuin ihmismielen mahdollisuuksien ikuinen löytöretkeilijä. Jo yli 20 vuoden ajan minua on kiehtonut kysymys siitä mikä saa ihmiset selviytymään vaikeissa olosuhteissa, mitä henkinen hyvinvointi merkitsee ja kuinka sitä kohti pyritään suunnistamaan erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Olen tutkinut parantumisen ja parantamisen ideologioita sekä käytäntöjä niin länsimaisten terapiakoulukuntien vertailun kautta kuin myös alkuperäisväestöjen parissa erityisesti Austronesian alueella.

 

Tutkimustyön merkitys kiteytyy itselleni siinä, että tietoa sovelletaan siellä missä sitä tarvitaan. Tutkin tohtoriohjelmassa mielenterveyshäiriöistä toipumista ja antropologina pyrin ymmärtämään hyvinvointia ihmisten eletystä maailmasta käsin. Tämä avaa oireiden laajempia yhteyksiä erilaisiin elämäntapahtumiin, arvoihin ja normeihin. Henkinen uupumus syntyy usein luonnollisena reaktiona kuormittaviin olosuhteisiin ja siksi ihmisen on tärkeää saada siihen tukea myös ilman diagnoosin edellytystä.

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoterapeutti

 

Erikoistuin 4,5v koulutuksessa logoterapiaan, koska luotan sen kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen sekä menetelmien vaikuttavuuteen niin syvällisellä kuin konkreettisella tasolla. Logoterapian kehitti alunperin itävaltalainen psykiatri, neurologi ja filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) kolmantena wieniläisenä psykoterapian koulukuntana Fraudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian jälkeen. Vuosien työ potilaiden parissa sekä kokemus keskitysleirien vankeudesta loi pohjan Franklin ajatukselle, että ihmisen henkistä hyvinvointia ylläpitävä voima on keskeisesti yhteydessä kokemukseen elämän tarkoituksellisuudesta (logos = tarkoitus), oman paikan ja merkityksen löytämisestä osana ympäröivää maailmaa. Selviytyjiä yhdisti se, että heillä oli jotakin mitä varten olla olemassa, oli kyse esimerkiksi läheisistä ihmisistä, arjen tehtävistä tai tulevaisuuden visioista. Logoterapeutille ihminen on aina enemmän kuin psykofyysisten tekijöiden summa - ei se mitä hänelle on tapahtunut vaan myös se keneksi hän päättää tulla.

 

Tarkoituksettomuudesta kumpuava henkinen uupumus kiteytyy usein ilmauksissa ettei "tässä ole mitään mieltä" tai ettei "millään ole väliä". Siksi arvotyöskentely kuuluu keskeisesti logoterapian menetelmiin, joita erityisesti Elisabeth Lukas kehitti 30 vuoden ajan kliinisen psykologian alalla. Logoterapeutti auttaa ihmistä havaitsemaan voimavaroja ja mahdollisuuksia, mutta kulkee myös rinnalla ja kannattelee toivoa silloin kun sitä on vaikea nähdä. Logoterapia ei syvenny menneisyyteen enempää kuin nykyhetken hyvinvoinnin kannalta on tarpeellista. Sen sijaan se pyrkii laajentamaan sitä mikä on tervettä, toimivaa ja ihmiselle tärkeää.  

 

Lisäksi

 

Yhdistän eri alojen näkemyksiä ymmärtääkseni hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä syvällisesti, koska uskon että uusi tieto syntyy luovuuden, pitkäjänteisen työn ja ennakkoluulottomuuden kautta. Laajennan osaamistani LIF -lisenssin (Logotherapeut FLP-Europa ®) edellyttämän jatkuvan täydennyskoulutuksen (200h/v) kautta. Psykologian ohella olen perehtynyt myös hyväksymis- ja omistautumisterapiaan  (acceptance and commitment therapy, ACT) ja tietoisen läsnäolon menetelmiin (MBSR). Lisäksi olen kouluttautunut ympäristöpedagogiikan alalla ja työskennellyt paljon lasten- ja nuorten parissa erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä. 

 

Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa perheeni kanssa, luonnossa liikkuen ja hevosten parissa puuhaillen. Oman intuition äärelle hiljentyminen ja sen rohkea seuraaminen on minulle tärkeä tapa luoda sisäistä vapautta ja tarkoituksellista elämää.

 

"Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being”

 

(Rumi)

 

- Juulia

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

Varauskalenteri

 

Käyntisoite:
Apollonkatu 11 A

00100 Helsinki

(Ovisummeri: Mindfaculty Oy)
 

Puhelin:
+358 405269580

/Juulia Teperi


Sähköpostiosoite:
juulia@keysofmind.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not lost - you are here