Keys of mind

 
 
 
Terapia, kurssit, luennot
 
ja muut hyvinvoinnin 
 
asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänmuutosten, siirtymävaiheiden ja tienhaarojen tuomat haasteet

 

Stressi, uupumus, kuormittavat elämänvaiheet, syvällisen palautumisen tarve

Masennus, ahdistuneisuus, merkityksettömyyden kokemukset

Itsetuntemus, henkilökohtainen kasvu ja omannäköisen elämän rakentaminen

 

Keys of Mind on hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat yksilö- ja pariterapia, kurssit sekä asiantuntijaluennot yrityksille ja koulutustarkoituksiin. 

 

Palvelut perustuvat sekä mielen hyvinvoinnin monitieteiseen tutkimukseen että laajaan terapia-alan kokemukseen. Toimin Väestöliiton terapeuttina ja tutkin mielenterveyttä tohtoriohjelmassa psykologisen antropologian sekä psykologian aloilla. Logoterapeutin koulutuksen (LIF®, yht. 5,5 vuotta) kautta olen suuntautunut arvo- ja tarkoituskeskeiseen työskentelyyn. Logoterapia on kansainvälinen terapiasuuntaus, joka on tieteellisesti todettu vaikuttavaksi hyvin erilaisissa elämän solmukohdissa sekä henkilökohtaisen kasvun tavoitteissa. Hyödynnän työssäni myös mm. hyväksymis- ja omistautumisterapian, jungilaisen psykologian sekä tietoisen läsnäolon menetelmiä.

 

Lähestymistapani pohjana on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, jonka kautta ihminen tulee aidosti nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Kokonaisvaltainen näkökulma hyvinvointiin huomioi yksilön ainutlaatuisen elämänhistorian, sisäisen maailman arvoineen sekä ympäröivät olosuhteet. Tavoitteena on rakentaa kestäviä askelia kohti hyvinvointia ja sisäisesti vapaata elämää, joka on linjassa autenttisen itsen kanssa. 

 

Vastaanottoni sijaitsee helppojen yhteyksien varrella Helsingin ydinkeskustan tuntumassa Etu-Töölössä Mindfacultyn viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa. Ajanvaraukseen (myös etäterapia) tästä - lämpimästi tervetuloa!

 

 

Erikoistumisalaani kuuluvat:

 

 

 

Suru, luopuminen, menetykset, yksinäisyys ja muut henkiset kriisit

Parisuhteen, perhe-elämän ja vanhemmuuden kysymykset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot 

 

 

YKSILÖTERAPIA

 

Yksilöterapia sopii moniin elämäntilanteisiin, oli kyse erilaisten vaikeuksien kohtaamisesta, tavoitteesta syventää itsetuntemusta tai parantaa vuorovaikutusta ihmissuhteissa. Käytän integratiivista lähestymistapaa räätälöiden menetelmät aina kokonaistilanteen pohjalta. Kirkastamme tietoisuutta omista arvoista (kuka olet ja mikä sinulle elämässä on tärkeää), vahvuuksista sekä mahdollisuuksista. Vahvistamme myös kykyä olla läsnä itsessä ja nykyhetkessä - tietoisena siitä mitä mielessä ja kehossa tapahtuu. Terapeuttina olen avoin, lämmin, ihmisyyttä arvostava ja rehellinen. Avaan aktiivisesti uusia kysymyksiä, jotka kartoittavat tietä eteenpäin - vastaanotolle saapuminen on ensimmäinen rohkea askel löytöretkelle kohti oman näköistä elämää.

 

Terapiakäyntien määrä ja tiheys määrittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä tietoja kirjata rekisteriin. Käynti ei edellytä lääkärin lähetettä tai diagnoosia (ei Kela- korvausta).

PARITERAPIA

 

Logoterapeuttinen pari- ja perheterapiamalli on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä tarkoituskeskeinen menetelmä, joka soveltuu monenlaisten vuorovaikutusongelmien käsittelyyn. Onnistunutta pariterapiaa tukee  avoimuus, rehellisyys ja motivaatio kehittyä niin tunteiden ja ajatusten ilmaisussa kuin ymmärtämisessä.

 

Käytännössä työskentely alkaa osapuolten yksilötapaamisilla mahdollistaen sen, että molemmat tulevat kuulluiksi ja voivat rauhassa käydä läpi tilannettaan. Samalla voidaan arvioida osapuolten tarpeita, tavoitteita sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin vaikutusta parisuhteeseen. Yksilötapaamisten jälkeen kokoonnutaan yhdessä tarvittava määrä tapaamiskertoja. Usein jo muutamalla yhteistapaamisella on myönteinen vaikutus tilanteen selkiytymiseen.

KURSSIT

 

Aito hyvinvointi ja kestävät voimavarat

Sopii kaikille itsetuntemuksen syventämisestä kiinnostuneille. Kurssi edistää ymmärrystä hyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä ja antaa työvälineitä arjessa jaksamiseen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (4 x 2 h).

 

Minun polkuni 

Nuorille aikuisille (n. 18-30v) suunnattu kurssi, joka vahvistaa tervettä minäkäsitystä, arjen voimavaroja ja kirkastaa näköaloja tulevaisuuteen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5 x 2 h).

 

Oma elämä -kurssi

Logoterapeuttisessa viitekehyksessä ohjatulla kurssilla tarkastellaan oman elämän kulkua menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Kurssi avaa näkökulmia eheään ja tarkoitukselliseen elämänkaaren ja koostuu ohjatusta itsenäisestä kirjoittamisesta sekä ryhmäkokoontumisista  (7 x 3h) kahden viikon välein.

LUENNOT

 

Laajaan ja monialaiseen asiantuntijuuteen sekä tutkimustietoon pohjautuvat luennot avartavat näkökulmia hyvinvointiin, inspiroivat elävillä esimerkeillä ja osallistavat keskustelemaan. Esimerkkiteemoja:

 

  • Sisäinen motivaatio ja kestävät voimavarat
  • Resilienssi - mitä se on (ja ei ole)?
  • Ihmiskäsityksen merkitys terapiatyössä
  • Surun kohtaaminen ja käsittely
  • Arvotyöskentelyn menetetelmät
  • Mielenterveys ja kulttuuri
  • Logoterapian näkökulma stressiin
  • Aito hyvinvointi ja mielen avaimet

 

Kartoituskäynti 67€

 

Yksilöterapia 85€ /45min

 

Yksilöterapia 110€/60min

 

Pariterapia 160€/90min

 

 

 

Lisätietoa kurssien hinnoista ja alkamisajankohdista

Palvelut

”Fully alive people get quite comfortable with others questioning their motives and choices'

 

(Mike Foster)

"Terapia on tila vain sinua varten - se voi olla yksi arvokkaimmista lahjoista, joita voit itsellesi antaa"

Tutkija

 

Olen psykologiaan erikoistunut antropologi, hyvinvoinnin tutkija ja terapeutti - niin maailman kuin ihmismielen mahdollisuuksien ikuinen löytöretkeilijä. Jo yli 20 vuoden ajan minua on kiehtonut kysymys siitä mikä saa ihmiset selviytymään vaikeissa olosuhteissa, mitä henkinen hyvinvointi aidoimmillaan merkitsee ja kuinka sitä kohti pyritään suunnistamaan. Olen tutkinut parantumisen ja parantamisen ideologioita sekä käytäntöjä niin länsimaisten koulukuntien vertailun kautta kuin myös alkuperäisväestöjen parissa erityisesti Austronesian alueella. Antropologina pyrin ymmärtämään hyvinvoinnin rakentumista ihmisten eletystä arjesta käsin tarkastellen häntä ympäröivän maailman arvojen ja odotusten suhdetta henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Henkinen uupumus syntyy usein luonnollisena reaktiona erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin.

 

Yhdistän eri tieteenalojen näkökulmia ymmärtääkseni hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden kokonaiskuvaa mahdollisimman syvällisesti niin tutkijana kuin terapeuttina. Tutkimustyön merkitys kiteytyy itselleni siinä, että sen kautta saavutettua tietoa sovelletaan siellä missä sitä eniten tarvitaan.

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutti

 

Terapeuttina olen erikoistunut logoterapiaan, koska se on samanaikaisesti syvällistä ja konkreettista - sen menetelmät pureutuvat kysymyksiin ihmisen sisimmäisistä arvoista ja motivaatioista, mutta tuovat oivallukset osaksi arkea ratkaisukeskeisellä tavalla. Logoterapian kehitti itävaltalainen psykiatri, neurologi ja filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) kolmantena wieniläisenä psykoterapian koulukuntana Freudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian jälkeen. Potilastyö ja kokemus keskitysleirien vankeudesta loi pohjan Franklin ajatukselle, että ihmisen henkistä hyvinvointia ylläpitävä voima on keskeisesti yhteydessä kokemukseen elämän tarkoituksellisuudesta (logos = tarkoitus). Selviytyjiä yhdisti se, että heillä oli jotakin mitä varten olla olemassa, oli kyse läheisistä, arjen tehtävistä tai tulevaisuuden visioista.

 

Logoterapian valossa ihmisessä on myös henkinen ulottuvuus, eli hän on aina enemmän kuin psykofyysisten tekijöiden summa - ei se mitä hänelle on tapahtunut vaan myös se keneksi hän päättää tulla. Siksi arvotyöskentely kuuluu keskeisesti logoterapian menetelmiin (joita Elisabeth Lukas kehitti yli 30v kliinisen psykologian alalla). Logoterapia ei syvenny menneisyyteen enempää kuin nykyhetken hyvinvoinnin kannalta on tarpeellista. Se auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja pyrkii laajentamaan sitä mikä on tervettä, toimivaa ja ihmiselle tärkeää.  

 

Lisäksi

 

Uskon, että hyvinvoinnin edistäminen niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla edellyttää avarakatseisuutta, ihmisten välistä yhteyttä, pitkäjänteistä työtä ja rohkeutta, Terapeuttina laajennan jatkuvasti osaamistani perehtymällä erilaisiin menetelmiin (mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia, jungilainen psykologia, mindfulness, eläinavusteiset terapiat) ja tarkastelemalla näitä myös kriittisesti. Teen työtäni aina ihminen, ei menetelmä, edellä. Olen kouluttautunut myös ympäristöpedagogiikan alalla ja työskennellyt paljon lasten- ja nuorten parissa erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä. 

 

Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa perheeni ja neljän lapseni kanssa. Itselleni sydämen asioita ovat luonto, liikkuminen, luovuus, musiikki ja hevosten parissa puuhailu. Rakastan uusien asioiden tutkimista - ja vanhojen asioiden tutkimista uusista näkökulmista. Oman intuition äärelle hiljentyminen ja sen rohkea seuraaminen on tärkeä tapa vahvistaa sisäistä vapautta, inspiraatiota ja voimavaroja.

 

 

"Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being”

 

 

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

VARAUSKALENTERIIN

 

Käyntisoite:
Apollonkatu 11 A

00100 Helsinki

(Ovisummeri: Mindfaculty Oy)
 

Puhelin:
+358 405269580

/Juulia Teperi


Sähköpostiosoite:
juulia@keysofmind.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not lost - you are here