Keys of Mind

 
 
 
Terapia, kurssit, luennot
 
ja muut hyvinvoinnin 
 
asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänmuutosten, siirtymävaiheiden ja tienhaarojen tuomat haasteet

 

Stressi, uupumus sekä muut kuormittavat tilanteet, syvällisen palautumisen tarve

Masennus, ahdistuneisuus, tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden kokemukset

Itsetuntemus, henkilökohtainen kasvu ja omannäköisen elämän rakentaminen

Tervetuloa

 

Keys of Mind tarjoaa mielen hyvinvoinnin asiantuntijapalveluja kuten yksilö- ja pariterapiaa, itsetuntemus- ja elämäntaitokursseja sekä yhteisöille suunnattuja luentoja ja työpajoja, jotka soveltuvat sekä koulutukseen että ryhmien hyvinvoinnin vahvistamiseen.

 

Vastaanottoni sijaitsee helppojen kulkuyhteyksien varrella Helsingin ydinkeskustan tuntumassa Etu-Töölössä viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa (myös etävastaanotto).


Palvelut perustuvat vahvaan yhdistelmään monitieteistä mielenterveyden tutkimustyötä sekä terapia-alan osaamista. Työskentelen Väestöliiton terapeuttina ja tutkin mielen hyvinvointia tohtoriohjelmassa lääketieteellisen ja psykologisen antropologian sekä psykologian kohtaamispisteessä. Logoterapeutin (LTI®) 4,5 vuoden koulutuksessa olen erikoistunut tarkoituskeskeiseen työskentelyyn, jossa syvennetään tietoisuutta arvoista, vahvuuksista sekä mahdollisuuksista. Logoterapia on tieteellisesti tunnustettu kansainvälinen suuntaus, jonka kautta voidaan käsitellä elämän erilaisia solmukohtia sekä henkilökohtaisen kasvun tavoitteita (erikoistumisalani löydät alta). Sovellan työssäni tietoisen läsnäolon menetelmiä (MBSR, Mindfulness based stress reduction) ja olen sitoutunut LIF -lisenssin (Logotherapeut FLP-Europa ®) edellyttämään jatkuvaan täydennyskoulutukseen.

 

Lähestymistapani on kokonaisvaltainen ja sen tavoitteena on ennen kaikkea aito kohtaaminen, jossa ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Pyrin ymmärtämään hyvinvointia syvällisesti suhteessa jokaisen yksilön ainutlaatuiseen historiaan sekä elämää ympäröiviin olosuhteisiin. Yhdessä rakennamme askelia kohti henkistä hyvinvointia ja sisäisesti vapaampaa elämää, joka on linjassa autenttisen itsen kanssa. Olet lämpimästi tervetullut pysähtymään kanssani elämäsi tärkeiden kysymysten äärelle.

 

Erikoistumisalaani kuuluvat:

Suru, luopuminen, menetykset, yksinäisyys ja muut henkiset kriisit

Parisuhteen, perhe-elämän ja vanhemmuuden kysymykset, vuorovaikutus- ja tunnetaidot 

 

 

YKSILÖTERAPIA

 

Yksilöterapia sopii moniin elämäntilanteisiin, oli kyse vaikeuksien läpi suunnistamisesta tai tavoitteesta rakentaa itsetuntemusta ja omannäköistä elämää. Käytän integratiivista lähestymistapaa räätälöiden menetelmät kokonaistilanteen pohjalta. Logoterapeuttisilla. menetelmillä kirkastetaan tietoisuutta omista arvoista, vahvuuksista sekä vastuun ja vapauden alueista kun taas tietoisuusharjoitusten kautta voidaan lisätä psykologista joustavuutta sekä kykyä olla läsnä nykyhetkessä tietoisena siitä mitä mielessä ja kehossa tapahtuu. Psykologisen antropologisen näkökulman kautta huomioidaan ympäröivän maailman arvojen, normien ja odotusten rooli hyvinvoinnin rakentumiselle. Työskentelyotteeni on ihmisyyttä kunnioittava, lämmin ja kuunteleva, mutta myös uusia, vaikeitakin, kysymyksiä avaava. Turvallisen yhteyden kautta kartoitamme yhdessä tietä eteenpäin. Vastaanotolle saapuminen on ensimmäinen rohkea askel löytöretkelle kohti sisäisesti vapaampaa, omia arvoja heijastavaa elämää.

 

Terapiakäyntien määrä ja tiheys määrittyvät asiakkaan tarpeiden mukaan. Kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia, eikä asiakkaan tietoja kirjata rekisteriin. Vastaanotolle ei tarvitse lääkärin lähetettä tai diagnoosia (ei Kela- korvausta).

PARITERAPIA

 

Logoterapeuttinen pari- ja perheterapiamalli on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä tarkoituskeskeinen menetelmä, joka soveltuu monenlaisten vuorovaikutusongelmien käsittelyyn. Onnistunutta pariterapiaa tukee osallistujien avoimuus, rehellisyys ja halu kehittyä tunteiden ja ajatusten ilmaisussa sekä kuuntelemisessa.

 

Käytännössä työskentely alkaa osapuolten erikseen tapaamisella. Tämä mahdollistaa sen, että molemmat tulevat kuulluiksi ja voivat rauhassa käydä läpi ajatuksiaan ja tunteitaan. Samalla voidaan arvioida osapuolten henkilökohtaisen hyvinvoinnin tilaa ja sen vaikutusta parisuhteeseen. On myös tärkeää ymmärtää tavoitteita ja motivaatiota tulevaisuuden suhteen. Yksilötapaamisten jälkeen kokoonnutaan yhdessä tarvittava määrä tapaamiskertoja. Usein jo muutamalla yhteistapaamisella on myönteinen vaikutus kommunikaation selkiytymiseen.

KURSSIT

 

Elämäntaitokurssi

Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita itsetuntemuksen lisäämisestä tai voimavarojen vahvistamisesta erilaisissa haasteissa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä omasta tilanteesta, hyvinvoinnin kannalta keskeisistä tekijöistä sekä antaa konkreettisia eväitä näiden edistämiseen. Kurssin teemoja ovat: ihmiskäsitys, arvot, asenteet, elämän muutoskohdat ja näistä selviytyminen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5x2h).

 

Minun polkuni -kurssi

Nuorille aikuisille (n. 18-30v) suunnattu kurssi, jolla keskitytään ikäryhmän kohtaamiin kysymyksiin ja haasteisiin. Tavoitteena on vahvistaa tervettä minäkäsitystä, lisätä voimavaroja ja kirkastaa näköaloja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Kurssin teemoja ovat identiteetti, hyvinvoinnin arvot ja tekijät, sosiaaliset suhteet, opinnot, työ ja tulevaisuus. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5x2h).

 

Oma elämä -kurssi

Oma-elämä kurssi sopii kaikille, joilla on kiinnostusta tarkastella oman elämän kulkua menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Tavoitteena on rakentaa eheää elämänkaarta ja avata uusia näköaloja itseen ja elämän tarkoituksellisuuteen. Kurssi koostuu ohjatusta itsenäisestä kirjoittamisesta sekä ryhmäkokoontumisista  (7x 3h) kahden viikon välein.

LUENNOT JA TYÖPAJAt

 

Yksittäiset (1,5h) - ja  sarjaluennot soveltuvat erilaisten yhteisöjen hyvinvoinnin ja toimivuuden vahvistamiseen sekä alan opiskelijoiden koulutukseen. Luentoihin on yhdistettävissä ryhmän tavoitteisiin räätälöitävä työpajaosuus, joka sisältää teemaan liittyviä harjoituksia ja näiden purkua yhdessä. Kaikki luennot pohjautuvat laaja-alaiseen asiantuntemukseen, jossa antropologian, psykologian ja logoterapian näkökulmien kautta avataan uusia ja inspiroivia mahdollisuuksia hyvinvoinnin ymmärtämiseen ja edistämiseen. 

 

Luentojen esimerkkiteemoja:

- Kestävän henkisen hyvinvoinnin tekijät

- Ihmiskäsityksen ja hyvinvoinnin edistämisen erot terapiakoulukuntien välillä

- Hyvinvointiin liitetyt arvot erilaisissa kulttuureissa

- Mielen avaimet: sisäisen inspiraation ja piilevien voimavarojen herättäminen

 

Kartoituskäynti 67€

 

Yksilöterapia 102€/45min tai sarjakäyntien hinnat yksilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Pariterapia 181€/90min

 

Yksilötapaamiset pariterapian yhteydessä -50%

 

Kysy lisää kurssien hinnoista ja alkamisajankohdista

 

Yksilövastaanotot kurssien yhteydessä -50%

Palvelut ja hinnat

Hyvinvoinnin tutkija

 

Olen psykologiaan erikoistunut antropologi, tutkija ja terapeutti - niin maailman kuin ihmismielen mahdollisuuksien ikuinen löytöretkeilijä. Jo yli 20 vuoden ajan minua on kiehtonut kysymys siitä mikä saa ihmiset selviytymään vaikeista olosuhteista, mitä henkinen hyvinvointi merkitsee ja kuinka sitä kohti pyritään suunnistamaan erilaisissa yhteiskunnissa ja terapiakulttuureissa. Olen tutkinut parantumisen ja parantamisen ideologioita sekä käytäntöjä niin länsimaisten terapiakoulukuntien vertailun kautta kuin myös alkuperäisväestöjen parissa erityisesti Austronesian alueella.

 

Tutkin mielen hyvinvoinnin rakentumista yhteiskunnallisen muutoksen tohtoriohjelmassa sekä psykologian opintojen kautta. Antropologina tarkastelen aihetta ruohonjuuritasolla, ihmisten omakohtaisista kokemuksista käsin, suhteessa ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Terapeutin työssä tämä auttaa ymmärtämään mieltä koettelevia tunteita luonnollisina reaktioina elämän kuormittaviin olosuhteisiin. Näissä on tärkeää saada oikea-aikaista apua myös ilman diagnoosia. Tutkimustyön merkitys kiteytyy itselleni siinä, että sen kautta saavutettu tietoa tuodaan käytäntöön sinne missä sitä eniten tarvitaan - haluan tehdä tutkimusta ihmisistä ennen kaikkea ihmisille.

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logoterapeutti

 

Erikoistuin 4,5v täydennyskoulutuksessa logoterapiaan (LTI®), koska sen kokonaisvaltainen ihmiskäsitys on olennainen kestävän hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Logoterapian kehitti aluperin itävaltalainen psykiatri, neurologi sekä filosofian tohtori Viktor Frankl (1905-1997) kolmantena wieniläisenä psykoterapian koulukuntana Freudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian jälkeen. Vuosien työ potilaiden parissa sekä Franklin omakohtainen kokemus keskitysleirien vankeudesta loi pohjan logoterapian ajatukselle, että ihmisen pohjimmainen henkistä hyvinvointia ylläpitävä voima kumpuaa tahdosta kokea tarkoitusta (logos = tarkoitus). Selviytyjiä yhdisti se, että heillä oli jotakin mitä varten olla olemassa, oli kyse arjen tehtävistä, läheisistä ihmisistä tai visioista. 

 

Kadonnut tarkoitus kiteytyy uupumuksessa, joka kumpuaa kokemuksista ettei "tässä ole mitään mieltä" tai ettei "millään ole väliä". Siksi arvotyöskentely kuuluu keskeisesti logoterapian menetelmiin, joita erityisesti Elisabeth Lukas kehitti 30 vuoden ajan kliinisen psykologian alalla. Logoterapeutille ihminen on aina enemmän kuin psykofyysisten tekijöiden tai menneisyytensä summa. Myös ihmisen sosiaalinen ja henkinen olemuspuoli etsivät paikkaansa ja merkitystään maailmassa ja tämän matkan suuntaan voidaan vaikuttaa tietoisten valintojen kautta. Logoterapeutti auttaa ihmistä havaitsemaan mahdollisuuksia, mutta kulkee myös rinnalla ja kannattelee toivoa silloin kun sitä on vaikea nähdä. Logoterapia ei siten syvenny menneisyyteen enempää kuin nykyhetken hyvinvoinnin kannalta on tarpeellista. Sen sijaan se pyrkii laajentamaan sitä mikä on tervettä, toimivaa ja ihmiselle tärkeää.  

 

Lisäksi

 

Yhdistän eri alojen näkemyksiä ymmärtääkseni hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä syvällisesti, koska uskon että uusi tieto syntyy luovuuden, rohkeuden ja ennakkoluulottomuuden kautta. Kansainvälinen LIF- lisenssi (Logotherapeut FLP-Europa ®) edellyttää täydennyskoulutusta (200h/vuosi), johon olen sitoutunut. Tällä hetkellä perehdyn erityisesti tietoisuus- ja tunnetaitojen soveltamiseen logoterapiaan. Olen kouluttautunut lisäksi ympäristöpedagogiikan alalla ja työskennellyt paljon lasten- ja nuorten parissa erilaisissa opetus- ja ohjaustehtävissä. 

 

Neljän lapsen äitinä vietän paljon aikaa perheeni kanssa ja muita minulle tärkeitä asioita ovat luonnossa liikkuminen, ratsastus, musiikki ja uusien asioiden tutkiminen - sekä vanhojen asioiden tutkiminen uusista näkökulmista. Seikkailumieli ja huumori ovat itselleni voimavaroja, jotka pidän aina matkassa. Pyrin olemaan aidosti läsnä ihmisille ympärilläni ja näkemään heissä ainutlaatuisuuden, kyvyt ja mahdollisuudet silloinkin kun nämä ovat ovat ihmiseltä itseltään piilossa. Rohkaisenkin jokaista kuuntelemaan oman intuition ääntä ja astumaan elämässä sen osoittamalle omintakeiselle tielle, koska sisäinen vapaus syntyy siellä missä elämää eivät määritä ainoastaan ulkoiset normit ja odotukset, 'If you don’t fit in, then you’re probably doing the right thing'.

 

- Juulia

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

Käyntisoite:
Apollonkatu 11 A

00100 Helsinki

(Ovisummeri: Mindfaculty Oy)
 

Puhelin:
+358 405269580

/Juulia Ilmarinen


Sähköpostiosoite:
juulia@keysofmind.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot