Keys of mind

 
 
 
Terapia, kurssit, luennot
 
ja muut hyvinvoinnin 
 
asiantuntijapalvelut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elämänmuutosten, siirtymävaiheiden ja erilaisten tienhaarojen haasteet

 

Stressi, uupumus ja muut kuormittavat elämäntilanteet

Masennus, merkityksettömyyden tunteet, ahdistuneisuus, adhd

Identiteetti, itsetuntemus, henkinen kasvu ja oman suunnan löytäminen

 

Keys of Mind on hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut yritys, jonka palveluihin kuuluvat yksilö- ja pariterapia, kurssit, koulutukset ja asiantuntijaluennot

 

Palvelut perustuvat sekä laajaan terapia-alan kokemukseen että mielen hyvinvoinnin monitieteiseen tutkimukseen. Toimin Väestöliiton terapeuttina (logoterapeutti LIF®, kansainvälinen lisenssi Logotherapeut FLP-Europa®, yht. 5,5 vuoden koulutus), kouluttajana ja mielenterveyden tutkijana tohtoriohjelmassa (psykologinen antropologia, psykologia). Logoterapia on tarkoituskeskeinen terapiasuuntaus, jolla on tutkittu vaikuttavuus hyvin erilaisissa elämän solmukohdissa sekä henkilökohtaisen kasvun tavoitteissa. Hyödynnän terapiatyössä myös lukuisia muita koulutuskokonaisuuksia (mm. hyväksymis- ja omistautumisterapia, jungilainen psykologia, mindfulness, tunnetyöskentely).

 

Lähestymistapani pohjautuu aitoon kohtaamiseen, jossa ihminen saa tulla nähdyksi ja kuulluksi omana, syvimpänä, itsenään. Yhdessä kartoitamme askelia kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämää, joka on linjassa autenttisen itsen kanssa. 

 

Vastaanottoni sijaitsevat erittäin viihtyisissä ja rauhallisissa tiloissa, helppojen yhteyksien varrella Helsingissä (Apollonkatu 11a, Mindfaculty Oy:n terapiatilat) ja Espoon Leppävaarassa (myös etäterapia). Ajanvaraukseen pääset tästä - lämpimästi tervetuloa!

 

Erikoistumisalaani kuuluvat:

 

 

 

Suru, luopuminen, menetykset, elämänkriisit ja yksinäisyys

Parisuhteen solmukohdat, vanhemmuus, vuorovaikutus- ja tunnetaidot

 

 

YKSILÖTERAPIA

 

Yksilöterapia sopii moniin elämäntilanteisiin, oli kyse sisäisten tai ulkoisten haasteiden kohtaamisesta, tarpeesta syventää itsetuntemusta tai vahvistaa hyvinvointia ihmissuhteissa. Se luo uudenlaista ymmärrystä omiin tunteisiin, kokemuksiin, toimintatapoihin ja elämäntilanteisiin. Käytän integratiivista lähestymistapaa, eli räätälöin menetelmät kokonaistilanteen mukaisesti. Olen avoin, empaattinen, tarkkanäköinen ja rehellinen. Annan tilaa kokemuksillesi nostaen samalla esille kysymyksiä, joiden kautta on mahdollista avartaa uusia näkökulmia. Yhdessä rakennamme muutosta, joka vapauttaa voimavaroja elämääsi. Vastaanotolle saapuminen on ensimmäinen rohkea askel löytöretkelle kohti oman näköistä elämää.

 

Terapiakäyntien määrä ja tiheys määrittyvät asiakkaan tilanteen mukaan. Keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia  (ei Kanta- kirjausta / Kela- asiakkuuksia).

PARITERAPIA

 

Logoterapeuttinen pari- ja perheterapiamalli on psykologi Elisabeth Lukasin kehittämä tarkoituskeskeinen menetelmä, joka soveltuu monenlaisten vuorovaikutusongelmien käsittelyyn. Onnistunutta pariterapiaa tukevat avoimuus, rehellisyys ja aito motivaatio kehittyä tunteiden ja ajatusten ymmärtämisessä.

 

Käytännössä työskentely alkaa osapuolten yksilötapaamisilla mahdollistaen sen, että molemmat tulevat kuulluiksi ja voivat rauhassa käydä läpi tilannettaan. Samalla voidaan arvioida osapuolten tarpeita, tavoitteita sekä henkilökohtaisen hyvinvoinnin vaikutusta parisuhteeseen. Yksilötapaamisten jälkeen kokoonnutaan yhdessä tarvittava määrä tapaamiskertoja. Usein jo muutamalla yhteistapaamisella on myönteinen vaikutus tilanteen selkiytymiseen.

RYHMÄT

 

Aito hyvinvointi ja sisäinen vapaus 

Sopii kaikille itsetuntemuksen syventämisestä kiinnostuneille. Kurssi edistää ymmärrystä oman hyvinvoinnin keskeisistä tekijöistä ja auttaa löytämään uusia voimavaroja. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (6 x 2,5 h).

 

Minun polkuni 

Nuorille aikuisille (n. 18-30v) suunnattu kurssi, joka vahvistaa myönteistä minäkäsitystä sekä arjenhallintaa ja kirkastaa näköaloja tulevaisuuteen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa (5 x 2 h).

 

Oma elämä -kurssi

Logoterapeuttisessa viitekehyksessä ohjatulla kurssilla tarkastellaan oman elämän kulkua menneisyydestä tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Kurssi avaa näkökulmia eheään ja tarkoitukselliseen elämänkaaren ja koostuu ohjatusta itsenäisestä kirjoittamisesta sekä ryhmäkokoontumisista  (7 x 3h) kahden viikon välein.

LUENNOT

 

Laajaan asiantuntijuuteen ja tutkimustietoon pohjautuvat luennot avaavat uusia näkökulmia hyvinvointiin, inspiroivat elävillä esimerkeillä sekä kysymyksillä, jotka osallistavat kuulijat keskustelemaan. Esimerkkiteemoja:

 

  • Aito hyvinvointi ja sisäinen vapaus
  • Matka motivaation lähteelle
  • Resilienssi: kokonaisvaltainen näkökulma
  • Ihmiskäsityksen merkitys terapiatyössä
  • Surun kohtaaminen ja käsittely
  • Arvotyöskentelyn menetetelmät terapia/valmennustyössä

 

Kartoituskäynti 67€

 

Yksilöterapia 85€ /45min

 

Yksilöterapia 110€/60min

 

Pariterapia 160€/90min

 

 

 

Lisätietoa kursseista

Palvelut

”Fully alive people get quite comfortable with others questioning their motives and choices'

 

(Mike Foster)

"Terapia on tila vain sinua varten - se voi olla yksi arvokkaimmista lahjoista, joita voit itsellesi antaa"

Tutkija

 

Olen psykologiaan erikoistunut antropologi, hyvinvoinnin tutkija ja terapeutti - niin maailman kuin ihmismielen mahdollisuuksien ikuinen löytöretkeilijä. Jo yli 20 vuoden ajan minua on kiehtonut kysymys siitä mikä saa ihmiset selviytymään vaikeissa olosuhteissa, mitä henkinen hyvinvointi aidoimmillaan merkitsee ja kuinka sitä kohti pyritään suunnistamaan. Olen tutkinut parantumisen ja parantamisen ideologioita sekä käytäntöjä niin länsimaisten koulukuntien vertailun kautta kuin myös erilaisten kulttuurien parissa, erityisesti Austronesian alueella.

 

Yhdistän eri tieteenalojen näkökulmia sekä menetelmiä ymmärtääkseni mielen hyvinvointia syvällisesti. Antropologina tutkin tohtoriohjelmassa hyvinvoinnin rakentumista ihmisten omakohtaisista kertomuksista käsin. Psykologian alalla tarkastelen erilaisten terapiasuuntausten näkökulmia mielen hyvinvointiin. Tutkimustyön merkitys kiteytyy itselleni aina siinä, että tietoa sovelletaan siellä missä sitä eniten tarvitaan - että tutkimus ihmisistä tehdään ennen kaikkea ihmisille.

 

 

 

 

 

 

 

Kuka olen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutti

 

Olen erikoistunut logoterapiaan (yht. 5,5 v. koulutuksessa), koska sen laaja ihmiskäsitys tavoittaa hyvinvoinnin kannalta olennaisimpia tekijöitä. Logoterapian kehittin itävaltalainen psykiatri, neurologi ja fil. tohtori Viktor Frankl (1905-1997) kolmantena wieniläisenä psykoterapian koulukuntana Freudin psykoanalyysin ja Adlerin individuaalipsykologian jälkeen. Potilastyö ja kokemus keskitysleirien vankeudesta loi pohjan Franklin ajatukselle, että ihmisen henkistä hyvinvointia ylläpitävä voima on keskeisesti yhteydessä kokemukseen elämän tarkoituksellisuudesta (logos = tarkoitus). Selviytyjiä yhdisti se, että heillä oli jotakin mitä varten olla olemassa, Ihminen ei siten ole vain se mitä hänelle on tapahtunut vaan myös se keneksi hän päättää tulla. Arvotyöskentely kuuluu keskesesti logoterapian menetelmiin, joita E. Lukas kehitti yli 30v kliinisen psykologian alalla. Logoterapia pureutuu kysymyksiin ihmisen sisimmäisistä motivaatioista, mutta tuo oivallukset osaksi elämää konkreettisella tavalla. Se auttaa havaitsemaan mahdollisuuksia ja laajentaa sitä mikä on tervettä, toimivaa ja ihmiselle tärkeää.

 

Mikään yksittäinen teoria itsessään ei selitä ihmisyyden moniulotteisuutta, joten syvennän jatkuvasti osaamistani psykologian alalla ja täydennyskoulutusten kautta (mm. tietoisen läsnäolon menetelmät, hyväksymis- ja omistautumisterapia, tunne- ja traumatyöskentely, jungilainen psykologia, eläinavusteiset terapiat).

 

 

 

 

 

Lisäksi

 

Vapaa-aikaani vietän neljän lapsen äitinä pääosin perheeni kanssa, nautin luonnosta, liikkumisesta, musiikista ja hevosten parissa puuhastelusta. Oman intuition äärelle hiljentyminen ja sen rohkea seuraaminen ovat itselleni avain sisäiseen vapauteen.

 

 

"Seek the wisdom that will untie your knot. Seek the path that demands your whole being”

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

VARAUSKALENTERIIN

 

Käyntisoite:
Apollonkatu 11 A

00100 Helsinki

(Ovisummeri: Mindfaculty Oy)
 

Puhelin:
+358 405269580

/Juulia Teperi


Sähköpostiosoite:
juulia@keysofmind.fi

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You are not lost - you are here